tesar.az.montaze@centrum.cz

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

Ekonomický rybáři - aneb Hvězdné Prachy.

Sportovní rybáři jsou důležitým ekonomickým faktorem :

V široké veřejnosti převládá o sportovních rybářích názor, že se jedná o skupinu snad ani ne podivínů, ale o lidi, kteří májí svůj vyhraněný zájem , který nikomu neškodí. Pro společnost nejsou ani přínosem, ani zátěží. Tento veskrze mylný názor nejlépe vyvrátí několik ekonomických zjištění. Jeden renomovaný časopis pro sportovní rybáře k tomuto tématu uvádí výsledky několika ekonomických šetření ASA ( American Sport-fishing ,Association ). Uvedená asociace předkládá skutečnosti, které asi nepřekvapí, mohou být , ale důvodem pro zamyšlení , mnohým věci neznalým ekonomům a podnikatelům. Jak uývádí materiál žije v USA  ( cca 300 mil obyvatel) zhruba 40 milionů sportovních rybářů,kteří generují ročně  nákupem  potřeb pro výkon svého koníčka obrat ve výši okolo 45 miliard USD. K tomu se musí přidat další výnosy, které přinášejí národnímu hospodářství , například specializované cestovní kanceláře a jiná zařízení, zaměřená na služby sportovním rybářům. Nelze ani opomenout náklady spojené spojené pro rybáře vzniklé cestováním za koníčkem. Když se tyto a další částky připočítají k výše uvedené sumě , dostanem se ke skoro neuvěřitelné částce 125 miliard USD.

Dalším důležitým ekonomickým faktorem je zaměstnanost, kterou zajištují podniky a průmysl pracující pro sportovní rybáře. V současné době pracuje v USA v těchto odvětvích více než milion lidí, kteří odvádějí státu formou daní okolo 16,4 miliard USD.

Neškodí také porovnat oblíbenost sportovního rybářství v této zemi s jinými populárními sporty. Jak ukazuje průzkum , rybaří tam více lidí (40 mil. ), než se věnuje golfu (24,2 mil.),nebo tenisu (10,4mil.).

A názorný příklad , kolik američany jejich vášeň stojí. Kdyby se dolarové bankovky , které rybáři zaplatí , položily jedna vedle druhé, byla by to devětkrát vzdálenost mezi zemí a Měsícem a zpět . Skutečně   "  hvězdné prachy ".

Snad někoho napadne - co je nám po nich , máme svých starostí více než dost. Kdepak. Musíme si uvědomit, že ačkoliv u nás žije jen o něco více než 10 mil. obyvatel máme u nás přes 340 000 sportovních rybářů a přínos z nich pro stát bude zřejmě v příslušném poměru k počtu obyvatel úměrný výše uvedeným údajům. Mnozí naši rybáři totiž nejsou žádní troškaři, pokud jde o jejich rybářskou výbavu a výdaje spojené s výkonem rybářského práva . Zřejmě žádné jiné občanské sdružení nemá pro stát podobný ekonomický dopad. snad s ohledem na danou skutečnost bude možné řešit i pro nás palčivé problémy, například otázku regulace stavu kormoránu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento článek mě velice zaujal a rozhodl jsem se o něj s vámi podělit, vyšel v říjnovém časopise Rybářství.

I když s autorem v posledních slovech nesouhlasím, neboť dle mého ochrana či odstřel kormoránu podléhá lidem, kteří se tímto zabývají celý život, nicméně mě přivedl k myšlence, že ač rybářský národ je velmi nesourodé sdružení, přeci jen sdružení je a jeho síla -  ať už v prosazování svých návrhů nebo požadavků je neodiskutovatelná. Možná přijde doba , kdy s tímto sdružením bude muset počítat při volebních kampaních nejedna politická strana.

Petrův Zdar.

 

Průměrná známka: 2,11

Komentář ke článku (0)